Motywacja w coachingu

W procesie coachingu biorą udział 2 osoby: coach, który oferuje wsparcie w procesie rozwoju i / lub zmiany, jest on jednocześnie odpowiedzialny za proces coachingu. Druga osoba to coachee, czyli osoba, która otrzymuje wsparcie od coacha i poszukuje motywacji do tego, żeby zmienić w swoim życiu to coś, co sprawia, że nie do końca jest szczęśiliwa. Słowem kluczowym w procesie coachingu jest motywacja. Motywacja do zmiany, chęć zrobienia czegoś nowego w życiu, zejścia z drogi, która nie doprowadzała do osiągnięcia pełni szczęścia. W tym przypadku jest to motywacja osoby coachowanej, czyli coachee.

Jednocześnie coach musi mieć również odpowiednią motywację do wykonywania swojej pracy, aby proces coachingu zakończył się sukcesem. Wszyscy ci, którzy idą przez świat, i wydaje im się, że mają gotową receptę na jego uzdrowienie, chcą aktywnie pomagać innym i wiedzą, przez co osoby ich otaczające będą szczęśliwsze nigdy nie powinny zajmować się coachingiem. Bo coaching, to wsparcie drugej osoby w znalezieniu najlepszego dla niej rozwiązania – szalenie trudne zadanie dla coacha, który musi powstrzymać się od dawania porad czy wskazówek. Osoba ta musi cechować się niesamowitą empatią i poszanowaniem drugiego człowieka, nie może narzucać własnych rozwiązań. Bo coaching to proces, w którym coach wspiera proces zmiany klienta, pomaga w realizacji zamierzeń, wspiera realizację celu. A najważniejsze jest to, aby klient samodzielnie dokonywał wyborów, zmian, żeby sam odkrywał, poznawał i sam wyciągał wnioski.

Zadaniem coacha jest wsparcie coachee w znalezieniu motywacji do zmiany i / lub rozwoju. Zrozumienie, jakie są jego wewnętrzne potrzeby, pozwala coachowi lepiej podążać za klientem, a klientowi pozwala na zrozumienie, jaki kierunek rozwoju będzie dla niego najlepszy. Im szybciej zostanie zdiagnozowana ta motywacja, tym efekt coachingu będzie silniejszy i bardziej widoczny. Ponieważ każdego z nas motywuje coś zupełnie innego, każdy z nas może mieć zupełnie inną podstawę do rozpoczęcia procesu coachingowego i inną będzie miał motywację.

Kluczem do udanego coachingu jest więc motywacja po obu stronach – coach musi znać swoją motywację, aby świadomie nie kierować klienta w tym samym kierunku, czyli w kierunku własnej motywacji. Coachee musi dopiero poznać swoją motywację, która pozwoli mu na lepsze poznanie siebie samego, otaczającego go świata, a przez to długotrwałe wprowadzenie zmian / rozwoju w swoim życiu.

 

 

 

Dodaj komentarz