Liderzy w świecie networkingu

Kierują spotkaniami networkingowymi, wśród ludzi czują się jak ryby w wodzie, z łatwością nawiązują relacje, budują więzi. Co łączy liderów lokalnych społeczności, a na dodatek, dlaczego czerpią tak dużą przyjemność z tego, co robią?

Za pomocą kwestionariusza Reiss Motivation Profile postanowiliśmy zmierzyć motywację wyselekcjonowanej grupy liderów – sprawdzić, co leży u podstaw tego samego sukcesu zupełnie różnych osób oraz w jaki sposób środowisko, w jaki przebywają, zaspokaja ich potrzeby.

 

Typowe motywatory i ich wartości

Władza

Nasi badani to ludzie wpływu. Zdecydowani, oddziałujący na to, co dzieje się wokół nich. Blisko 75% liderów przejawia bardzo wysoką wartość motywatora władza. Doskonale odnajdują się w rolach przywódczych, uwielbiają mieć kontrolę, trzymać ster w rękach i kształtować rzeczywistość. Tego typu potrzeby w środowisku networkingowym mogą być zaspokajane poprzez selekcjonowanie osób, z którymi liderzy chcą przebywać. To oni wybierają z kim chcą być. Dzięki swojej charyzmie i ponadprzeciętnej ambicji, świadomie przyciągają do siebie ludzi. Ponadto kręgi networkingu wspierają ich naturalną zdolność eksponowania osiągnięć i mocnych stron, co daje dodatkową satysfakcję.

Idealizm

Prawie 70% badanych to idealiści. Liderzy żyją w myśl pewnej idei, mają poczucie misji i wysoką potrzebę angażowania się w sprawy społeczne. Właśnie wokół tej idei, dodatkowo wspartej unikalną charyzmą, gromadzą wokół siebie innych ludzi. Idealizm to jednak nie tylko wzniosłe cele, ale także działania “pro bono”. Środowisko networkingowe, w którym przebywają, sprzyja niematerialnej wymianie umiejętności, co doskonale wpisuje się w zaspokojenie tego motywatora.

Spokój

“Bezpieczna przystań” to coś, czego w dążeniu do życiowej satysfakcji poszukują uczestnicy naszego badania. Około 75% z nich czuje się dobrze w znajomym otoczeniu, które daje im możliwość spokojnego realizowania życiowej misji. Ponadto badani liderzy koncentrują się na długoterminowych działaniach, co w networkingu – procesie wymagającym wytrwałości, czasu i cierpliwości, pozwala doskonale im się odnaleźć. Grupy, pośród których się obracają, nie doświadczają dużych fluktuacji, a stałość relacji i dobrze znane środowisko neutralizują stres.    

 

W czym mogę Ci pomóc?

Jeżeli co jakiś czas zdarza Ci się bywać na spotkaniach networkingowych, zapewne często słyszysz to pytanie. Właśnie tam wyraźna potrzeba życia w zgodzie z pewnymi zasadami, manifestująca się przez wysoką wartość honoru oraz idealizmu, przeradza się w zwyczajną troskę o drugiego człowieka. U badanych bardzo wyraźnie można zaobserwować niską potrzebę rewanżu, zasada “oko za oko” nie ma wśród networkerów racji bycia, ale co zaskakujące ich częsta obecność wśród ludzi wcale nie wiąże się z wysoką potrzebą kontaktów społecznych. Liderów do grup networkingowych wcale nie przyciąga chęć przynależności i więzi emocjonalnej, tak jak większość z nas mogłaby przypuszczać. Dużo ważniejsze jest zasiewanie idei, zapalanie innych do działania i angażowanie ich w realizację szczytnych celów.        

Uczestnicy badania pochodzili z zupełnie różnych branży, łączyła ich jednak łatwość oraz profesjonalizm w budowaniu relacji. Każdy z nich skutecznie skupiał wokół siebie ludzi, z powodzeniem tworząc sieci kontaktów. Wszyscy możemy być liderami, ale nie dla każdego będzie to droga do satysfakcjonującego życia. Kluczem do samozadowolenia i właściwego wyboru swojej ścieżki kariery jest świadomość tego co nas motywuje, co sprawia nam przyjemność i daje uczucie naturalnego flow.

Dodaj komentarz